Digitální dobrovolnictví

Digitální dobrovolnictví má mnoho výhod. Umožňuje lidem pracovat z domova, což usnadňuje zapojení do činnosti. To také vytváří nové příležitosti pro dobrovolníky se zdravotním postižením, vzdálenými lokalitami, nepružnou pracovní dobou nebo omezenou mobilitou.

Chceme povzbudit organizace a dobrovolníky, aby tyto výhody digitálního dobrovolnictví využívali.

Naše příručka „Digitální dobrovolnictví“ je určena koordinátorům dobrovolníků a organizacím, které s dobrovolníky pracují. Obsahuje nápady, kde digitální dobrovolníky využít, a praktická doporučení.

Brožura „Dobrovolnictví odkudkoli“ slouží jako inspirace pro mladé dobrovolníky.

Zkušenosti digitálních dobrovolníků