Novinky

V lednu 2023 jsme se sešli na třetím nadnárodním projektovém setkání v Ústí nad Labem (Česká republika), kde jsme diskutovali o obsahu našich nadcházejících výsledků. V průběhu letošního roku vydáme dvě příručky na téma „digitální management dobrovolníků“ a „digitální dobrovolnictví“. Kromě toho pracujeme na online školení dobrovolníků s využitím stávajících materiálů projektu „Profesionální dobrovolnictví“.

V níže uvedeném videu si můžete udělat představu o našem setkání.

Představení projektu

Digitalizace se v poslední době rychle rozvíjí, částečně i díky pandemii. S cílem podpořit nevládní organizace a koordinátory dobrovolníků v udržení kroku s dobou byl zahájen projekt „ProVol Digital“. Stále více aktivit se bude v budoucnu odehrávat online. Offline aktivity se musí přizpůsobit tomu, aby mohly být organizovány online, a to znamená, že lidé v nevládních organizacích musí být připraveni a vyškoleni, aby drželi krok s nejnovějšími technologiemi a pokrokem v digitalizaci. Cílem je proto vybavit nevládní organizace a koordinátory dobrovolníků digitálními odbornými znalostmi a přizpůsobit jejich dovednosti při práci s technologiemi současným standardům. Tento projekt vznikl proto, aby inspiroval a umožnil vstup do digitální sféry i dalším organizacím. A následně bude více služeb, pomoci a podpory ze strany nevládních organizací k dispozici online.

Partneři vytvoří následující výstupy, které budou zpřístupněny na těchto webových stránkách:

O nás

ProVol Digital je evropské partnerství mezi Německem, Rakouskem, Rumunskem a Českou republikou. Cílem tohoto partnerství, které koordinuje německá nevládní organizace Gemeinsam leben & lernen in Europa e.V., je vytvořit dostupný, flexibilní a udržitelný evropský model vzdělávání pro koordinátory dobrovolníků a dobrovolníky s cílem zvýšit efektivitu dobrovolnických činností a kvalitu jimi poskytovaných služeb. Je financován z programu EU Erasmus+.

Gemeinsam leben und
lernen in Europa e.V. 

Leopoldstraße 9
D- 94032 Passau
+49-851-2132740
info@gemeinsam-in-europa.de
https://gemeinsam-in-europa.de/

EB Projektmanagement

Tiroler Str. 6/2
9500 Villach, Österreich
+43 676 317 61 01
office@eb-projektmanagement.at
www.eb-projektmanagement.at

Dobrovolnické centrum

Prokopa Diviše 1605/5
400 01 Ústí nad Labem
Czech Republic
+420 606 512 905
https://www.dcul.cz/

Centrul de Volontariat
Cluj-Napoca

Strada Virgil Fulicea
Nr 1, cod 400022
Cluj-Napoca
+40 264 431 411
cluj@voluntariat.ro
https://centruldevoluntariat.ro/