Digitální správa dobrovolníků:

Organizace po celém světě upravují své pracovní postupy tak, aby byly více digitální. Důvodem je mnoho změn, kterým ve světě čelíme: pandemie Covid-19, technologický a infrastrukturní rozvoj, ekonomické změny, vysoká mobilita lidí, potřeba efektivity a flexibility práce prostřednictvím práce na dálku, a to jak pro zaměstnance, tak pro dobrovolníky, rostoucí požadavky dobrovolníků na přítomnost online atd.

Každý krok při práci s dobrovolníky lze zjednodušit pomocí digitálních nástrojů, od náboru a podpory až po uznání a rozloučení. Jak konkrétně? Zjistěte to v našich doporučeních k digitálnímu managementu dobrovolníků .