Digitalizarea în voluntariat

Raportul „Digitalizarea în voluntariat” oferă o imagine de ansamblu a tendințelor care au apărut din cauza digitalizării, descrie modul în care acestea afectează voluntariatul și ce este important pentru coordonarea activității de voluntariat.

Pedagogické metody digitální práce a učení

V posledních letech se učení díky digitalizaci výrazně rozvinulo. Učení již není vázáno na konkrétní materiály, jako jsou knihy, není vázáno na místo a je také nezávislé na konkrétním čase.

Digitální učení, nazývané také e-learning, představuje změnu paradigmatu v pedagogických přístupech a využívá digitální nástroje a technologie ke zlepšení a proměně vzdělávacích zkušeností. Pokud jsou digitální média potřebná pro vzdělávací proces dostupná pouze online, hovoří se také o online vzdělávání. V naší zprávě „Pedagogické metody digitální práce a učení“ najdete soubor užitečných metod.

Možnosti a omezení při přizpůsobování offline aktivit digitální sféře

Digitalizace, kterou podnítila pandemie COVID-19, se stala megatrendem a pronikla do všech oblastí života, dobrovolnictví nebylo výjimkou.

Na jedné straně se tento vývoj ubírá dvěma směry: jedním je zjednodušení/digitalizace managementu dobrovolníků a druhým je diverzifikace dobrovolnických příležitostí. Na druhou stranu využívání digitálních nástrojů a metod také ukázalo, že ne všechno může a mělo by být digitalizováno.

Tento dokument pracuje s limity a výzvami digitální práce a take popisuje příklady nejlepší praxe – tam, kde digitalizace funguje velmi dobře a otevírá nové perspektivy dobrovolnictví.